Vetlanda
Vetlanda Kyrkogårdsexpedition
Torngatan 2 A

574 35 VETLANDA
Tel: 0383-105 00

Krematoriet stängdes 10-12-31

Visby
Kyrkogårdsförvaltningen
Peder Hardings väg 14

621 45 VISBY
Besök & Urntransport:
S:t Göransgatan 32
621 41 VISBY
Tel: 0498-20 68 91

Vänersborg
Trons Kapellkrematorium
Bangårdsbacken 1

476 35 VÄNERSBORG

Värnamo
Värnamo Krematorium
Lagastigen

331 00 VÄRNAMO
Tel: 0370-30 04 70

Västerås
Västerås Krematorium

Kyrkogårdsförvaltningen
Box 5

721 03 VÄSTERÅS
Tel: 021-15 70 36

Varberg
S:t Jörgens Kapell/Krematorium
Gödestavägen 2

432 33 VARBERG
Tel: 0340-81410

Växjö
Växjö Krematorium
Besök: Segerstadsvägen 78
352 63 VÄXJÖ
Post: Kyrkogårdsförvaltningen, Krematoriet, Box 307, 351 05 VÄXJÖ

Ystad
Ystads Krematorium
Kronholmsvägen 18

Box 74

271 22 YSTAD
Tel: 0411-692 17, 070 317 85 76

Fax: 0411-741 28