Allt började

År 1968 bildades kamratföreningen Sveriges KrematoriePersonal i Västerås.
Allt började i Huddinge, den 23 maj 1968 i S:t Botvids kapell, där samlades:
Arne Arousell, Bollnäs
Lennart Eriksson, Gävle
Evert Hillbom, Huddinge
Adolf Kull, Falun
Arne Lundell, Borlänge
Helge Holmstedter, Nynäshamn
Ture Karlsson, Axel Sjögren, Bengt Pettersson, Sandviken
Georg Wallin, Solna
John Johansson, Södertälje.


Det valdes en interimsstyrelse och deltagarna beslöt att årsmötet skulle hållas under hösten.
Datum och plats fastställdes senare (centralens restaurang Stockholm) att årsmötet skulle hållas i Västerås den 17 nov-68.
Det var där dom antog namnet Föreningen Sveriges Krematorie Personal, även stadgarna antogs då.
Syftet med föreningen var att hjälpa och tillvarata sina medlemmars intressen, arbeta för en god standard i våra krematorier och kapell.
Man framhöll att föreningen önskade ett förtroendefullt samarbete med andra organisationer inom begravningsväsendet. Man hoppades även på en liberal välvilja från kyrkogårdsmyndighetens sida, speciellt när det gällde att få mötesplatser.
Sedan dess har vi haft våra kongresser på olika ställen i Sverige.


Under årens lopp har vi gjort många studiebesök, haft många intressanta föreläsningar och gått på många stadsvandringar.
Vi har varit med på trädgårdsmässan och presenterat våran förening.
Den tekniska utvecklingen och de nya miljökraven har inneburit högre krav på krematoriepersonalens kompetens.
Förr rekryterades personal in från kyrkogården av olika anledningar tex. att man inte orkade med trädgårdsarbetet."En miljö av ro och djup vördnad inför döden, men också en miljö med utpräglad effektivitet och noggrannhet. Vad som sker i dessa ugnar är en teknisk process, vid en tidpunkt då själen för länge sen lämnat kroppen och befinner sig någon annanstans...Så ser vi på vårt arbete...sagt av en okänd krematoriearbetare i Expressen den 7 sep 1969.