Föreningen Sveriges KrematoriePersonal

Är en kamratförening vars ändamål är att genom sammanslutning av anställda i landets krematorier verka för enhetlig utbildning, vidgande av kunskaper och för en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser- med hanteringen och etiken i fokus.

Föreningen har sedan starten 1968 samlats för att samverka i dessa frågor där vi anordnar konferenser på olika orter med olika kriterier: nybyggnation, teknik och utbildning.

Vi är idag närmare hundra medlemmar i föreningen.

Sammanslutningen möjliggör att medlemmar från hela Sverige får sin röst hörd och att vi tillsammans ska verka för föreningens ändamål.
Det nätverkande som vi har i vår förening bidrar till samarbete mellan både Svenska kyrkans huvudmän och de kommunala stadshuvudmännen samt alla övriga aktörer inom begravningsbranschen.

Tillsammans så har föreningens medlemmar fått igenom stora förändringar hos aktörer och tillverkare, för en bättre arbetsdag och ett mer enhetligt fungerande krematorie Sverige.

Ditt eget- och din arbetsplats medverkan och engagemang är viktig för oss alla i landets krematorier. 


Välkomna in i gemenskapen