Ansökan om medlemskap

Medlemskap i FSKP är personligt och årsavgiften är 200:-