Per-Olof Ohlsson

Ordförande
Marie Carlsson
Sekreterare & Webansvarig
Lena Jäderberg

Kassör

                               LedamotRichard Walter
SuppleantAnn-Marie Karlsson
Suppleant


Natalie Jäderberg
Representant SBT


Tomas Furustam
RevisorRepresentant SBT


Daniel Qvist
RevisorsuppleantReferent tidningen Kyrkogården